Masaże po wcześniejszym uzgodnieniu terminu!

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE. informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych podczas rejestracji w naszym gabinecie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest Firma Gabinet Magiczna Chwila - Masaż i kosmetyka Izabela Niechwiej , adres e-mail gabinetmagicznachwila@gmai.com
 2. Przetworzenie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania usługi oraz założenia przez Gabinet Magiczna Chwila - Masaż i kosmetyka Izabela Niechwiej  karty zawierającej historię odbytych zabiegów , wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o wizycie , w celu umawiania wizyt, realizacji procesów sprzedaży usług lub towarów, wysyłania ofert drogą email lub sms oraz wystawienia paragonu  lub faktury . Podstawą prawną zbierania tych danych jest art. 6 ust.1 pkt.b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o podanie następujących danych : imię i nazwisko, adres (ulica nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość), numer telefonu , adres e-mail . Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do skorzystania z usług gabinetu. W przypadku odmowy podania danych możemy odmówić świadczonych przez nas usług.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu , żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 5. Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom gabinetu ,osobie realizującej dla nas usługi z zakresu ksiegowości, ,innym odbiorcą danych , takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej , dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem , dostawcę usługi mailingu ,oraz wszelkie organy uprawnione do dostepu do danych osobowych z mocy prawa oraz wydanych decyzji i umów zawartych zgodnie z prawem.
 6. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszego gabinetu oraz nie dłużej niż 5lat , licząc od początku roku następującego po roku , w którym zaprzestali Państwo korzystania z usług gabinetu.
 9. Podanie przez Pana/Panią dabych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją nie podania danych osobowych może być niemożność skontaktowania się z Panem /Panią i sfinalizowania procesu wykonania usługi, dokonania zakupu, sprawdzenia historii wizyt oraz historii zakupów.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym ,zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem , wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Image
Godziny otwarcia
 • Zapraszam 6 dni w tygodniu
 • Masaże tylko po wcześniejszym zapisie i uzgodnieniu terminu
Gabinety
 • Katowice, ul Bednorza 49
 • Możliwy dojazd do Państwa domu